3x tellers compleet
Aantal woorden Teller
Aantal tekens (wordt rood na 1500 tekens)
Aantal unieke woorden worden bijgehouden als deze meer dan 4x terug komt in tekst

Tekst hier invullen

zzz

Korte tekst

Lange tekst